Regelement

WHO WE ARE

Zoek.Menu is een GRATIS zoekmachine (wwv....) en Webindex(onderwerp.plaats.zoek.menu). Onze site wil een veilig alternatief bieden op internet zonder u te volgen of uw content te gebruiken voor eigen commercieële doeleinden.

 

 

Wij trachten een zo eerlijk mogelijk systeem te maken en gebruiken geen tracking cookies of andere systemen om u te volgen.

 

 

Gelieve de verschillende onderdelen van ons regelement aandachtig te lezen zodat u onze opzet begrijpt!

 

De inkomsten gegenereerd door Zoek.Menu worden enkel gebruikt om de kosten van ons hobbyproject te dekken en onze programmas aan te passen, dus niet voor persoonlijk inkomen. Dit is een hobby project uit liefde voor het internet.

Plaats:
Onderwerp:

WHY CHOOSE US?

 

De meeste zoekmachines op het internet zijn commercieel opgebouw met pageranking, adwords, relative links, ze gebruiken uw surfgedrag en persoonlijke gegevens om commercieële doeleinden, er zijn ook alternatieven op internet welke uw gegevens en content niet misbruiken.

Zoek.Menu hanteert: De nieuste ingave in onze database komt bovenaan in de zoekresultaten.

Onze indexeringsmachines trachten deze zo snel mogelijk te ordennen vollgens plaats en onderwerp.

Wij leveren dus hoofdzakelijk internetlinks en bijhorende beschrijvingen en promoten uw en onze links op internet door ook uw links rechtstreeks door te geven aan andere zoekmachinerobots wat b.v. ook ten goede komt aan uw pageranking.

Geregistreerde gebruikers kunnen mini blogs schrijven met invoegen van afbeeldingenlinks door de <img tag te gebruiken zonder bijkomende opmaakdetails (de opmaak word verzorgd door zoek.menu).

Wij heten U vanharte welkom op de Zoek.Menu Website

Jaren '70 ties

Ons team starte lokale radio uitzendingen onder de naam Radio Activity voor de inwoners van de toenmalige gemeente Gierle. Als eerste piratenradio op Belgisch grondgebied. Later zijn ook tijdelijk Radio Anarchie en Radio Gierlo gebruikt.

Onze opzet is steeds geweest dat er geen commerciële middelen werden gebruikt, en zo informatief mogelijk zouden werken naar ons plaatselijk publiek. Wij hadden ook een ROAD Team D.J. Climax.

 

Jaren '80 '90 '00ties

Na de regularisatie procedure van V.Z.W. Radio Activity en inbraak in onze studio's werden zowat onze voledige installaties en bibliotheek buitgemaakt.

Dit Betekende het einde van Radio Activity en D.J. Climax.

 

Later is ons team zich gaan toespitsen op internetniveaux Met een zoekmachine en index voor-info-over(.be,.nl.eu) ZapMap(.be,.nl,.eu),Nederlands.Dyrectory(.be,.nl,.eu)

Jaren '10nies

 

Momenteel zijn wij in het stadium en hebben onze nieuwe informatiesite gelanceerd onder de naam ZOEK.MENU

 

Deze volgt nog steeds ons opzet van een vrij niet commercieel hobby project te zijn, en heeft als hoofddoel ons publiek zo uitgebreid als mogelijk te informeren wat er zich allemaal op het internet afspeeld.

 

Wij proberen nog steeds de auteursrechten en uw privacy te garanderen en gebruiken dus geen systemen die u kunnen volgen en lezen enkel de 'descriptions' en volgen de links van het internetsiteeigenaar.

 

 
 
 

Let Op!

 

U heeft als gebruiker van onze gratis webservice het recht om de van u getoonde links aan te passen op te eissen en te laten verwijderen, of links van andere te beoordelen op correctheid, wettelijke gegrondheid, Dit doet u door op de linkpagina van betreffende link op de CHANGE knop te drukken en met uw email duidelijk te motiveren. Als u eigenaar bent geworden van deze link kan u zelf op uw verandwoordelijkheid deze link aanpassen en indexeren, hiervoor moet u wel uw gegevens registreren bij Zoek.Menu (GEBRUIK STEEDS FICTIEVE PERSOONLIJKE GEGEVENS ZOALS GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD VOOR UW ACCOUNT! ENKEL INDIEN U COMUNICATIE WENST HEBBEN WE UW CORRECTE EMAIL NODIG OM TE KUNNEN ANTWOORDEN DEZE SLAAN WIJ NIET OP EN KOMT NIET OP DE SERVER TERRECHT!, DIT EMAIL-ADDRES IS NIET NODIG IN UW ACCOUNT, GEEF HACKERS GEEN KANS!), Gebruikers die zich niet houden aan de officieel gangbare regelementen en wetgevingen omtrend privacy, auteursrecht, alsook alle wetsbepalingen i.v.m. rechten, zeden enz... kunnen wij alle links en gebruikergegevens,ook gegevens van de betreffende domeinen van betreffende gebruiker zonder nader toelichten door onze database verwijderd worden! Onze robots kan opdracht gegeven worden uw domeinnaam niet meer te scannen. Doch de links naar uw site langs andere domeineigenaren kunnen mogelijk terug in de index verscheinen ondanks dat onze robot deze tracht tegen te houden. De gebruiker heeft niet het recht hierover een officiele aanklacht, noch gerechtelijk nog op een andere manier tegen ons te starten en dient in te staan voor zijn eigen rechten en verandwoordelijkheden. Zo mag ook geen spyware, randomware enz.. op onze site verscheinen. Meldingen hieromtrend hebben als gevolg dat deze terstond worden geblokkeerd en verwijderd uit onze databases. Links ouder dan 365 dagen worden onherroepelijk aangepast en/of verwijderd, vervangen om verouderde verkeerde content tegen te gaan.Deze links zullen outomatisch opnieuw bovenaan in onze index verscheinen als onze robot ze tegenkomt op het internet en deze voldoen aan de voorwaarden.

 

Het is niet uitgesloten dat dubbele of soortgelijke content in onze index verscheint. gelieve bij uw email aan ons uw vaststellingen dus uitgebreid en duidelijk te

motiveren. Als u het opzet van onze site goed vind en wil ondersteunen kan u steeds een vreie bijdrage leveren door op de knop DONEREN te tikken. Bij voldoende bijdrage kan u het recht toegekend worden gratis bannerlinks naar u te laten verzorgen in onze advertentiekanalen. Andere betaalde advertenties worden verzorgd door DAISYCON Nederlkand en Belgie. waar u zich kan aanmelden als adverteerder en ons een verzoek per email kan sturen uw promoties te raadplegen en goedkeuring aan u te vragen. Wij hebben om deze reden een Publicheraccount bij Daisycon. Alle wettelijke facturen en B.T.W. tarieven worden rechtstreeds met Daisycon geregeld. Daisycon en linkpartners gebruiken mogelijks wel cookies om verschillende redennen. Gelieve desbetreffende regelementen zorgvuldig na te lezen. Deze regelementen kunnen nooit lijden tot onze aansprakelijkheid en vallen op verandwoordelijkheid van betreffende websiteaanbieders.

Om toegelaten te worden op onze website moet u javascript activeren om te beletten dat robots veelvuldig onze sites belasten en hierdoor platleggen.

Wij hebben maar een beperkt capaciteit tot aanbieden van content en deze groeit naargelang inkomsten kunnen worden gegenereerd om de site te doen groeien.

Zoek.Menu probeert neutraal te handelen zonder voorkeuren van bepaalde aanbieders van websites.

Elke gebruiker van onze gratis service dient op de hoogte te zijn van ons regelement en stemt stilzwijgend toe door deze service te gebruiken.

U kan ons voor algemene vragen, sugesties, opmerkingen, enz. bereiken per Email: info@zoek.menu, Gebruik buiten contactdoeleinden enkel fictieve gegevens, Wij hebben geen interesse voor uw persoonlijke gegevens. U kan ook met uw fictieve gegevens al uw content steeds aanpassen en/of verwijderen. Vermoed u dat uw fictief account word misbruikt neem dan zeker contact met ons op met het contactformulier of door de change-knop te drukken. Bewaar uw fictieve gegevens op een veilige plaats deze hebben we nodig om uw opmerkingen en bezwaren te kunnen legitimeren bij contact!

 

 

Dit regelement geld voor alle sites die onze domeinnaam *.zoek.menu dragen.De algemene zoekmachine kan u starten door wwv.zoek.menu te typen in de adresbalk. De specifieke door u gekozen zoekmachine start u dus door wwv.onderwerp.plaatsnaam b.v. .

Copyright @ Zoek Menu All Rights Reserved

Gebruik steeds fictieve gegevens voor het aanmaken van een account op de sites van zoek.menu, GEEF HACKERS GEEN KANS! Denk aan uw privacy! Sla nooit persoonlijke gegevens op, Wij gebruiken deze ook niet! (zie GDPR)

ZOEK MENU gebruikt geen tracking cookies of andere software om uw surfgedrag te volgen. Gebruik enkel je email voor direct contact en voor het verwijderen of wijziggen van uw fictieve gegevens. Onze medewerkers kunnen dan vragen om uw fictieve gegevens om uw identiteit te bewijzen, Dit gebeurt nooit op de servers van zoek.menu! Zie meer in het Regelement. Een fictieve gebruikersnaam, fictief wachtwoord en fictieve voornaam zijn de minimum vereisten een werkend account aan te maken. met uw account kan u inloggen op al onze subdomeinen *.ZOEK.MENU, U kan ook meerdere fictieve accounts aanmaken indien gewenst. Zoek.Menu behoud het recht accounts te verwijderen als ze dit nodig acht!